Catálogo

vaso t/largo 14 x 6,7 cm 330 ml (7600mf)