Catálogo

azucarera de te tsuji 1800 (27) 9314
compotera tsuji 1800 (06) 9310
cremera tsuji 1800 (073) 9526
ensaladera tsuji 1800 (34) 9311
fuente oval chica tsuji 1800 (11) 9303
fuente redonda chica tsuji 1800 (17) 9304
lechera de te tsuji 1800 (28) 9315
pimentero tsuji mod 1800 (65) 9521
plato cafe tsuji 1800 (15) 9317
plato desayuno tsuji 1800 9323
plato hondo tsuji 1800 (18) 9307
plato pan tsuji 1800 (12) 9305
plato playo 21 cm tsuji 1800 (35) 9309
plato playo 25 cm tsuji 1800 (20) 9308
plato playo 27 cm tsuji 1800 (77) 9370
plato postre tsuji 1800 (14) 9306
plato te tsuji 1800 (19) 9320
salero tsuji mod 1800 (64) 9519
salsera tsuji 1800 (37) 9312
taza de cafe tsuji 1800 (33) 9316
taza de te tsuji 1800 (32) 9319
taza desayuno tsuji 1800 (40) 9322
tetera 4 pers. tsuji 1800 (45) 9313